Category Archives: Nezaradené

Od 25.5.2018 nadobúda účinnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“), ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

 „Náš rehoľný inštitút "Sestry Apoštolátu sv. Františka" spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobusa nachádza na

 https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba

Rozhlasová relácia LUPA – rádio Lumen – o farnosti Nitra – Chrenová